Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 2001

Pere Ortí Gost, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles XII-XIV

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4934
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4934
 • Autores:

  Guinot, Enric
 • Otros:

  Autor según el artículo: Guinot, Enric
  Año de publicación de la revista: 2001
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article