Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 2001

Libre de diverses statuts e ordenacions fets per lo consell de la vila de Algezira, edició a cura d'Aureliano J. Lairón

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4935
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4935
 • Autores:

  Garcia-Oliver, Ferran
  Garcia-Oliver, Ferran
 • Otros:

  Autor según el artículo: Garcia-Oliver, Ferran Garcia-Oliver, Ferran
  Año de publicación de la revista: 2001
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article