Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 2017

Tomàs Peris Albentosa: Els molins d’aigua valencians (segles XIII-XIX)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4939
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4939
 • Autores:

  Pérez Medina, Tomàs
 • Otros:

  Autor según el artículo: Pérez Medina, Tomàs
  Año de publicación de la revista: 2017
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article