Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 1995

Joan Lluís Palos: Catalunya a l'imperi dels Àustries. La práctica de govern (segles XVI i XVII)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:5019
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP5019
 • Autores:

  German Torres, Isabel
 • Otros:

  Autor según el artículo: German Torres, Isabel
  Año de publicación de la revista: 1995
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article