Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 1998

M.T. Pérez Picazo, A. Segura i Mas i L. Ferrer i Alòs (eds.): Els catalans a Espanya, 1760-1914

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:5036
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP5036
 • Autores:

  Vidal Olivares, Javier
 • Otros:

  Autor según el artículo: Vidal Olivares, Javier
  Año de publicación de la revista: 1998
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article