Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1976

El déu d'Amor caçador. Edició d'un text en noves rimades, del segle XIV, a cura de Jaume Vidal i Alcover

 • Identification data

  Identifier: RP:3928
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3928
 • Authors:

  Vidal i Alcover, Jaume
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Vidal i Alcover, Jaume
  Keywords: filologia
  Abstract: El cançoner que Jaume Massó Torrents, en el seu Repertori de l'antiga Literatura Catalana', designa amb la lletra E entre els cançoners catalans, té, en el seu estat actual, 101 fulls, amb senyals evidents d'haver-n'hi d'arrencats després del que ara fa el 100 i al final, després del 101.
  Journal publication year: 1976
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article