Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1977

Problemes econòmics que es plantegen a Tarragona enfront d'una revolució liberal (1820-1823)

 • Identification data

  Identifier: RP:3937
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3937
 • Authors:

  Ferrer, Maria Antònia
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Ferrer, Maria Antònia
  Keywords: història
  Abstract: Els tarragonins, en intentar posar a la pràctica les noves disposicions decretades per unes corts constitucionals, es trobaren amb una sèrie de contradiccions que els en varen fer impossible la total implantació.Els decrets promulgats durant el Trienni afectaren la vida deis tarragonins; pretenien, entre altres coses: establir una contribució directa i proporcionada a la riquesa del contribuent; donar llibertat al comerç interior per protegir l'agricultura i substituir el comerç colonial; buscar uns arbitris que no gravessin sobre els béns de consum; abolir els privilegis, els drets municipals i les privatives.
  Journal publication year: 1977
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article