Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1981

El mestre pintor tres-centista Joan de Tarragona

 • Identification data

  Identifier: RP:3950
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3950
 • Authors:

  Montardit, Núria
  Companys, Isabel
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Montardit, Núria Companys, Isabel
  Keywords: història de l'art
  Abstract: Entorn a la segona meitat del segle XIV, la influència italiana va penetrar a la pintura catalana per tres focus diferents: Mallorca, Barcelona i Tarragona. Dins l'àrea tarragonina, la identitat deis artistes d'aquesta etapa resulta confusa. D'aquí que les obres en siguin poc conegudes. L'únic nom que posseim és el del mestre Joan de Tarragona, de qui es conserva un contracte per al retaule de Paret Delgada.
  Journal publication year: 1981
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article