Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1981

Notícies sobre el Codony

 • Identification data

  Identifier: RP:3958
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3958
 • Authors:

  Cortiella i Òdena, Francesc
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Cortiella i Òdena, Francesc
  Keywords: historia
  Abstract: Si bé Ramon Berenguer I, a mitjan segle XI, inicià la repoblació de les terres veïnes a la ciutat de Tarragona, aquesta tasca va ser més nominal que efectiva ja que la comarca no oferia les garanties suficients que asseguressin un pacífic establiment dels colonitzadors ni, molt menys encara, la possessió continuada d'unes terres que els proporcionessin uns mitjans segurs de subsistència. Les possessions sarraïnes de Tortosa i de Siurana dificultaven aquesta repoblació i durant molts anys la feren quasi impossible. Será en temps de Ramon Berenguer III, a començaments del XII, quan l'empresa colonitzadora entrarà dins el camp de l'eficacia i aleshores es produirà una veritable munió de contractes amb la finalitat de distribuir les terres i de fer els corresponents establiments de finques.Resulta molt difícil de conèixer, amb exactitud, els límits dels diferents indrets que formaven la comarca i en alguns documents hi ha una gran confusió toponímica; ens referim, sobretot, al binomi Codony-Montoliu. Sembla que sota aquest nom hom ha d'entendre una vasta extensió territorial compresa entre els rius Gaiá i Francolí i que en algunes contrades ultrapassava, fins i tot, aquests límits ja que s'estenia més enllá de la riba dreta d'aquest darrer riu.
  Journal publication year: 1981
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article