Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1981

Un moment penós en la nostra història: Quan els tarragonins assaltaren Reus el 1349

 • Identification data

  Identifier: RP:3960
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3960
 • Authors:

  Gort i Juanpere, Ezequiel
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Gort i Juanpere, Ezequiel
  Keywords: historia
  Abstract: Un deis fets potser més divulgats (no per això, deis més coneguts) de la història de Reus, és el que fa referència a la topada, extremament violenta, esdevinguda el 1349 entre els tarragonins (suposadament instigats per l'arquebisbe) i els reusencs.Allò que fins avui en sabiem d'aquest fet era la versió del canonge Blanc, el qual, com a bon defensor de l'arquebisbe, no dubtà en donar-li la raó dels fets. Bofarull arreplegà aquesta notícia de Blanc, però hi va fer un afegit —basant-se en la documentació reusenca— que capgirava tota la qüestió: Segons Bofarull, l'arquebisbe volia prendre el senyoriu al cambrer, erigint-se així aquell en senyor de Reus. Els reusencs, a partir d'aquesta interpretació, no haurien fet altra cosa que defendre els drets legítims de llur senyor —en aquest moment,Pere Roger de Belfort— i en definitiva, i potser en un sentit més romàntic, els reusencs haurien defensat llur pròpia llibertat.
  Journal publication year: 1981
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article