Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1982

Contribució a l'estudi de les institucions feudals a la Catalunya Nova: La Conca de Barberà (S. XI-XII)

 • Identification data

  Identifier: RP:3971
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3971
 • Authors:

  Carreras i Casanovas, Antonio
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Carreras i Casanovas, Antonio
  Keywords: història
  Abstract: La Conca de Barberà, segons les fonts documentals emprades, no arribà a conéixer la institució feudal d'una manera efectiva fins entrada la segona meitat del segle XI, encara que a les darreries de la primera meitat començaren ja a aparèixer en les rodalies donacions semi-feudals. Però, amb el decurs dels anys, l'estat de la reconquesta, ensems amb la política de consolidació del comte Ramon Berenguer I, donaran a aquestes contrades meridionals una fisonomia clarament feudal, on arrelaran algunes de les més pures institucions feudals de l'època, coexistint amb les pròpies deis règims senyorials.
  Journal publication year: 1982
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article