Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1982

Transformació de la societat agrària, de la forma de vida i de la mentalitat, de l'economia i del paisatge rural (1930-1970). Un exemple del Baix Camp. Mont-roig

 • Identification data

  Identifier: RP:3977
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3977
 • Authors:

  Ferrer i Bosch, Maria Antònia
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Ferrer i Bosch, Maria Antònia
  Keywords: història
  Abstract: La industrialització de forma progressiva concretament a Catalunya- ha afectat també els municipis bàsicament agraris de les comarques de Tarragona i ha transformat no solament la seva agricultura sinó també la seva societat i fins i tot la manera de pensar i de viure de la gent.L'estudi del municipi de Montroig és una mostra del treball que estic dirigint al nostre departament d'Història Contemporánia. L'ambició és conèixer com ha evolucionat el Camp i quines han estat les causes de la seva transformació, si és que n'hi ha hagut, com ha canviat la societat i quin futur i espera.
  Journal publication year: 1982
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article