Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1983

El problema de les minories nacionals en el marc de la història de les mentalitats (Sota l'Antic Règim). Historiografia i realitats.

 • Identification data

  Identifier: RP:3981
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3981
 • Authors:

  Le Roy Ladurie, Emmanuel
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Le Roy Ladurie, Emmanuel
  Keywords: mentalitats
  Abstract: Es tracta de veure els resultats de les entitats heterogènies que van des de la sensibilitat col·lectiva fins a la literatura popular o dialectal tot passant per la percepció del sagrat. En resum, tot un conjunt que va més enllà de les mentalitats en el seu estricte, però que, de fet, interessa tota una gamma d'actituds mentals fins al nivell plebeu i fins i tot camperol. Es tracta de veure com això pot expressar-se o encarnar-se en el quadre, no pas de la nacionalitat dominant (França-Espanya) sinó de les minories perifèriques i lingüístiques. Si parlés d'Espanya, es tractaria de Catalunya o del País Basc, però la meva incompetència no hem deixa travessar així els Pirineus. Així només tractaré de la perifèria de l'espai francès; les nostres minories, no pas nacionals, la paraula és sens dubte massa forta, sinó lingüístiques són al fi i al cap prou nombroses.
  Journal publication year: 1983
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article