Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1983

Les minories ètniques i llur representació a l'art medieval tarragoní

 • Identification data

  Identifier: RP:3984
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3984
 • Authors:

  Montardit Bofarull, Núria
  Companys Farrerons, Isabel
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Montardit Bofarull, Núria Companys Farrerons, Isabel
  Keywords: història de l'art
  Abstract: El món medieval heretà de la cultura greco-Ilatina la concepció de l'Orient. Els relats dels viatgers grecs i de personatges com Ctèsias (metge de la cort persa del s. -V) o Megàstenes (ambaixador de Seleuc Nicàtor a l'Índia) fomentaren les descripcions literàries dels pobladors de l'Índia, Etiopia, Albània i Catai, de límits geogràfics ben poc definits i que moltes vegades es confonien entre ells. Totes les terres situades a l'est d'Europa estaven embolcallades de misteri. La imaginació, a la qual es donava lliure curs, pel desconeixement d'aquelles, se sumava a la por i al despreci per l'inhabitual.
  Journal publication year: 1983
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article