Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1983

Poblament de Reus durant l'ocupació francesa

 • Identification data

  Identifier: RP:3994
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3994
 • Authors:

  Muiños, Maria Jesús
  Artacho, Nieves
  Ferrer i Bosch, Maria Antònia
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Muiños, Maria Jesús Artacho, Nieves Ferrer i Bosch, Maria Antònia
  Keywords: història
  Abstract: El control de població per mitjà deis censos representa, entre d'altres, un instrument per a l'obtenció d'impostos. El cens ens pot servir, endemés, per a estudiar la població —com és el cas que ens ocupa— d'una ciutat tan important com fou Reus durant el segle XIX. El cens del 1810 cal integrar-lo en un context general de guerra. El primer rumor que inquietà els habitants de Reus en referència als francesos fou percebut el 17 d'abril del 1808, quan els francesos entren a Tarragona, per bé que llur presència no fou efectiva a Reus —com ens diu Pere Anguera— fins el febrer del 1809, després de la derrota del Pont de Goi. Les negociacions perquè les tropes napoleòniques respectessin persones i béns van costar a Reus 20.000 duros, més 20.000 raccions de postres i encara la tala de 20.000 olivers per a fortificacions. Al llarg de la guerra, els tributs imposats per ambdos exèrcits arribaren a arruinar la ciutat, en ésser-li exigides unes imposicions pecuniàries molt elevades, ultra aliments, roba i calçat; i, de la part espanyola, a més a més, homes.
  Journal publication year: 1983
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article