Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1985

Comportaments socials i mentalitat a través dels testaments

 • Identification data

  Identifier: RP:4003
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4003
 • Authors:

  Muiños Villaverde, Maria Jesús
  Ferrer i Bosch, Maria Antònia
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Muiños Villaverde, Maria Jesús Ferrer i Bosch, Maria Antònia
  Keywords: testaments
  Abstract: Aquest article pretén aproximar-nos a una font tan important com desestimada, fins ara, amb finalitat històrica: el testament. Es tracta d'un document —bé que mediatitzat pel notari i que el redactava— que reflecteix amb una certa fiabilitat la mentalitat d'una gent «anònima» en la mesura que no estava sotmés a un control polític, si bé quedava marcat per la tradició dels costums i de l'Església. El testament, juntament amb els capítols matrimonials i l'inventari, ens permet una aproximació històrica paral·lela i matisada —que fins ara no s'havia realitzat—, d'al pla, estrictament ideològic i polític, amb una riquesa informativa directa en dos aspectes: actituds religioses i comportaments familiars; i indirecta en qüestions polítiques, demogràfiques i socials en el sentit estricte del terme.
  Journal publication year: 1985
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Keywords:

  testaments
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar