Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1985

Aliadòfils, germanòfils i pacifistes el 1914 a Reus: posicions ideològiques davant l'esclat de la Gran Guerra

 • Identification data

  Identifier: RP:4005
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4005
 • Authors:

  Arnavat, Albert
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Arnavat, Albert
  Keywords: història
  Abstract: El primer d'agost del 1914 esclatà la La Guerra Mundial, el ressó de la qual fou extraordinari en tots els àmbits a Catalunya. El govern conservador de l'Estat, presidit per Dato, declarà la neutralitat espanyola, que obrí una nova conjuntura i un nou plantejament dels problemes. L'opinió pública del país es dividí hnmediatament en aliadòfils, germanòfils i pacifistes, que mantingueren una auténtica batalla durant els quatre anys de guerra.
  Journal publication year: 1985
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article