Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1992

Les 'Ordinacions de Jurats' de l'any 1316. Notícia històrica

 • Identification data

  Identifier: RP:4054
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4054
 • Authors:

  Papell i Tardiu, Joan
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Papell i Tardiu, Joan
  Keywords: Valls
  Abstract: A l'Arxiu Històric Comarcal de Valls, a la Secció de Pergamins, catalogat amb el núm. 44, s'hi conserva un exemplar del segle XIV, que conté la disposició, confirmació i conformació donada per la Cúria Arquebisbal de Tarragona de les ordinacions aprovades pel Consell General de Valls, que havien d'ésser rigorosament observades i seguides pel jurats vallencs, per tal de tenir cura del bon govern de la vila, ja que eren els administradors de la gestió pública municipal.El document conté la normativa jurídica per la qual s'ha de regir la juraderia vallenca i controlar els actes deis administradors del Comú de la Vila.
  Journal publication year: 1992
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article