Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1992

La Restauració a la Catalunya Urbana: 1875-1900

 • Identification data

  Identifier: RP:4058
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4058
 • Authors:

  Anguera, Pere
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Anguera, Pere
  Keywords: Restauració
  Abstract: Els nostres coneixements actuals sobre la realitat política de la primera fase de la Restauració a Catalunya són quasi nuls. En línies generals es redueixen a alguna petita referència monogràfica difícilment extrapolable, uns quants llistats de resultats electorals, no sempre prous ni convenientment treballats, marginals, referències en memòries de personatges que hi participaren de lluny o d'aprop, i poca cosa mas. L'estat de la qüestió es podria resumir, doncs, en un gran interrogant. Aquesta migradesa contrasta, en canvi, amb la florida d'estudis que ha generat la fase política immediatament anterior, al Sexeni revolucionari, i fins i tot amb l'interès que ha desvetllat el primer quart del segle XX, ni que sigui sols per a resseguir l'evolució de part del catalanisme polític estructurat en les seves segones beceroles.
  Journal publication year: 1992
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article