Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1992

Una aproximació a la realitat de l'Institut de Reformes Socials

 • Identification data

  Identifier: RP:4060
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4060
 • Authors:

  Muiños, María Jesús
  Duch, Montserrat
  Ferrer, Maria Antonia
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Muiños, María Jesús Duch, Montserrat Ferrer, Maria Antonia
  Keywords: Institut de Reformes Socials
  Abstract: Mitjançant Reial Decret de 23/IV/1903, fou creat l'Institut de Reformes Socials. El seu articulat en recull l'objectiu: afavorir l'acció social i governativa en benefici de la classe obrera. Es tracta d'un organisme sense poder decisori, encarregat sobretot de formular enquestes sobre la situació laboral espanyola, d'arbitrar els conflictes sorgits entre patronal i treball, i amb una organització vertical ramificada en Juntes Provincials i Locals. Depèn, en principi, del Ministeri de la Governació, seguint així la línia característica del règim restauracionista que considerava les revindicacions proletàries com una qüestió d'ordre públic; posteriorment serà emmarcat dins el Ministeri de Treball i finalitzarà les seves funcions amb el cop d'Estat de Primo de Rivera.
  Journal publication year: 1992
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article