Título Fecha
Análisis comparativo entre un capbreu y un catastro: Vilagrassa (Tarragona). 1685-17171981
Aportació documental a l'estudi dels orgues barrocs de la diòcesi de Tarragona. L'orgue de Riudoms1981
El Front d'Esquerres al Camp de Tarragona1981
El mestre pintor tres-centista Joan de Tarragona1981
Els santuaris marians al Cap de Tarragona: Algunes hipòtesis de treball1981
Jaume Cascalls, escultor en Tarragona y Poblet1981
La importancia del conocimiento de las fluctuaciones climáticas en los estudios históricos. Aproximación al clima de Tarragona durante el siglo XVIII1981
La pagesia del Camp de Tarragona: Transició d'una agricultura pre-capitalista a capitalista1981
Las situaciones de precipitación de otoño en la Plana del Camp de Tarragona1981
Les rendes reials a Tarragona. Anys 1286-12891981
L'estructura per edat i sexe de la població del Camp de Tarragona ara fa un segle: Una societat en la fase inicial de la transició demogràfica1981
Los barrios de nueva creación en las ciudades industriales: el caso de Torreforta en la ciudad de Tarragona1981
Materials per a la història de l'educació a Reus. 1810-18331981
«Murallas antiguas de Tarragona». Un manuscrito inédito de Buenaventura Hernández Sanahuja1981
Notícies sobre el Codony1981
Seminario «La Reforma Social en el Decreto de Nueva Planta»: La villa de Maspujols, corregimiento de Tarragona, según el catastro de 17321981
Un moment penós en la nostra història: Quan els tarragonins assaltaren Reus el 13491981