Título Fecha
Acerca del pensamiento de Ravaisson1992
A la Mediterrània medieval: les societats mercantils a la Corona d'Aragó (s. XIV)1992
Aportació a l'estudi de la Milícia Urbana de Tarragona durant el setge i l'asalt del Francés (1808-1811) (II)1992
El Ferrocarril Tàrrega - Balaguer1992
Els darrers temps de Pere III i la jurisdición de Tarragona1992
El Tractat de Ramon Baera sobre la il.licitud del contracte de venda de Violaris amb Carta de Gràcia (s. XIV)1992
La capilla de Santa Bárbara en la Catedral de Tarragona, y su imagen titular atribuible a Guillem Seguer1992
La Enfiteusis como factor transformador del paisaje en la Barcelona de siglo XIV1992
La història de la dona a la Barcelona del segle XIII, segons els testaments1992
La Relació camp-ciutat en un cas concret: El Collsacabra i Vic (Osons, s. XIII-XV)1992
La Restauració a la Catalunya Urbana: 1875-19001992
L'atracció de la ciutat de Barcelona respecte als habitants del pla: alguns exemples relatius a Sant Andreu de Palomar (s. XIV)1992
Les illes d'una parròquia urbana al segle XV. La demarcació de Santa Maria del Mar a Barcelona.1992
Les 'Ordinacions de Jurats' de l'any 1316. Notícia històrica1992
Marià Fortuny com antecedent de l'Escola de Sitges1992
Monument funerari de Jaume I. Obra de Lluis Domènech i Montaner1992
Notícies i documents sobre les Muralles de Barcelona a l'època de Pere el Ceremoniós1992
Nou Registre de Cancillería entorno de la Riba del s. XIV1992
Obras Románicas para la iglesia de Forés en el siglo XIV1992
Presentació1992
Relació d'obrers. Treballs i materials consignats al !libre de l'obra de la Seu de Tarragona (anys 1335-1338)1992
Sobre els inicis duna institució benèfica Baixmedieval: L'Hospital de Santa Maria de la Ciutat de Lleida (1435-1519)1992
Una aproximació a la realitat de l'Institut de Reformes Socials1992