Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1977

Pere de Queralt, primer feudatari de L'Espluga de Francolí (1150-1166)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3933
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3933
 • Autores:

  Sans i Travé, Josep Maria
 • Otros:

  Autor según el artículo: Sans i Travé, Josep Maria
  Palabras clave: història
  Resumen: L'Espluga de Francolí celebrarà enguany una efemèrides important: els 900 anys de la primera donació del lloc a Ponç Hug de Cervera, feta pels comtes germans Ramon Berenguer II i Berenguer Ramon II, el 25 de desembre de 1079. Aquesta commemoració ens ha mogut, doncs, a dedicar aquesta aportació històrica a la vila de la Conca, per la qual des de fa anys sentim especial afecte, i al passat de la qual, així mateix, hem fet objecte de bona part deis nostres treballs d'investigació. Ens hem cenyit, però, a un aspecte molt concret, és a dir, en analitzar l'actuació desenvolupada a l'Espluga pel primer feudatari deis Cervera, en els inicis de la colonització del lloc, esdevinguda a mitjan segle XII. Aquest primer feudatari fou Pere de Queralt.
  Año de publicación de la revista: 1977
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article