Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1977

Problemes econòmics que es plantegen a Tarragona enfront d'una revolució liberal (1820-1823)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3937
 • Autores:

  Ferrer, Maria Antònia
 • Otros:

  Autor según el artículo: Ferrer, Maria Antònia
  Palabras clave: història
  Resumen: Els tarragonins, en intentar posar a la pràctica les noves disposicions decretades per unes corts constitucionals, es trobaren amb una sèrie de contradiccions que els en varen fer impossible la total implantació.Els decrets promulgats durant el Trienni afectaren la vida deis tarragonins; pretenien, entre altres coses: establir una contribució directa i proporcionada a la riquesa del contribuent; donar llibertat al comerç interior per protegir l'agricultura i substituir el comerç colonial; buscar uns arbitris que no gravessin sobre els béns de consum; abolir els privilegis, els drets municipals i les privatives.
  Año de publicación de la revista: 1977
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article