Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1977

Un plet entre José Blasco, d'Almeria, i Cabanelas Frères i Cia., de Marsella, prova del comerç al 1826 de plom amb aquesta capital francesa

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3938
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3938
 • Autores:

  Olivé Serret, Enric
 • Otros:

  Autor según el artículo: Olivé Serret, Enric
  Palabras clave: història
  Resumen: A través deis estudis del professor Jordi Nadal hom coneix la importància que el plom ha tingut en els intents d'industrialització d'Andalusia, especialment a la provincia d'Almeria, on les mines del metall a què fem referència són riques i abundants. Els infinits usos del plom feien d'aquest mineral un element important del comerç exterior espanyol, especialment a partir de la segona dècada del segle XIX, per darrera solament de l'exportació de vins i aiguardents.
  Año de publicación de la revista: 1977
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article