Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1979

Pròleg

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3940
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3940
 • Autores:

  Claramunt, Salvador
 • Otros:

  Autor según el artículo: Claramunt, Salvador
  Palabras clave: geografia
  Resumen: El pols i la vitalitat d'una institució cultural i científica es pot mesurar per la periodicitat de les seves publicacions i el seu rigor científic. Ara bé, cada vegada resulta més difícil demostrar aquesta vitalitat, ja que molts deis seus problemes, entre els quals destaquen els econòmics, fan sempre difícil aquest vell anhel universitari de veure publicats els seus treballs a una revista pròpia
  Año de publicación de la revista: 1979
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article