Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1979

Els béns agraris del Capítol Catedral de Tarragona els anys quarantes del segle XIX

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3941
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3941
 • Autores:

  Rovira i Gómez, Salvador
 • Otros:

  Autor según el artículo: Rovira i Gómez, Salvador
  Palabras clave: història
  Resumen: Entre els patrimonis agraris importants del vuit-cents al Camp de Tarragona figura el del Capítol Catedral, adquirit per donacions, deixes i compres en el decurs dels segles d'ençà de la restauració de Tarragona.
  Año de publicación de la revista: 1979
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article