Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1981

Els santuaris marians al Cap de Tarragona: Algunes hipòtesis de treball

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3949
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3949
 • Autores:

  Prat i Carós, Joan
 • Otros:

  Autor según el artículo: Prat i Carós, Joan
  Palabras clave: història
  Resumen: El present article forma part d'una investigació més ampla entorn deis santuaris marians a Catalunya. En aquest sentit, he intentat (vegeu Prat 1981), mitjançant un recorregut sistemàtic per 78 santuaris deis bisbats de Girona, Vic i la Seu d'Urgell, dibuixar un model etnográfic vast i comprehensiu que permeti explanar algunes de les constants històriques, ecològiques, socials i simbòliques que entorn deis santuaris marians de la Catalunya Vella s'han produl't al llarg deis temps.En aquestes ratlles, però, deixaré de banda aquest plantejament general per a centrar-me en quelcom molt més concret. Començaré presentant les llegendes, tradicions i mites d'origen en general per, a continuació, centrar-me en les narracions que entorn d'una mostra no exhaustiva, però sí representativa deis santuaris marians del Camp de Tarragona, han estat trameses per tradició oral i escrita, de generació en generació fins arribar als nostres dies.
  Año de publicación de la revista: 1981
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article