Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1981

El mestre pintor tres-centista Joan de Tarragona

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3950
 • Autores:

  Montardit, Núria
  Companys, Isabel
 • Otros:

  Autor según el artículo: Montardit, Núria Companys, Isabel
  Palabras clave: història de l'art
  Resumen: Entorn a la segona meitat del segle XIV, la influència italiana va penetrar a la pintura catalana per tres focus diferents: Mallorca, Barcelona i Tarragona. Dins l'àrea tarragonina, la identitat deis artistes d'aquesta etapa resulta confusa. D'aquí que les obres en siguin poc conegudes. L'únic nom que posseim és el del mestre Joan de Tarragona, de qui es conserva un contracte per al retaule de Paret Delgada.
  Año de publicación de la revista: 1981
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article