Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1981

Aportació documental a l'estudi dels orgues barrocs de la diòcesi de Tarragona. L'orgue de Riudoms

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3952
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3952
 • Autores:

  Vidal i Solè, Mercè
 • Otros:

  Autor según el artículo: Vidal i Solè, Mercè
  Palabras clave: història de la música
  Resumen: Entre la nombrosa documentació que de Riudoms conserva l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, es troba el projecte de construcció de l'orgue que es pensava fer per a l'Església Parroquial de la Vila a meitat del segle XVIII. Malhauradament, l'instrument fou destruit durant els estralls dels anys 1936-1939 i d'ell sols ens resta la fotografia que s'inclou en aquest treball. D'aquí que el document a estudiar sigui d'una importància cabdal si tenim en compte que la minuciosa descripció que ens dóna, permet conèixer amb tota fidelitat les característiques de l'orgue, a més del detallat procés de construcció que se seguiria per a dur-lo a terme.
  Año de publicación de la revista: 1981
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  història de la música
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar