Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1981

L'estructura per edat i sexe de la població del Camp de Tarragona ara fa un segle: Una societat en la fase inicial de la transició demogràfica

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3955
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3955
 • Autores:

  Roquer i Soler, Santiago
 • Otros:

  Autor según el artículo: Roquer i Soler, Santiago
  Palabras clave: demogràfia
  Resumen: L'objectiu fonamental del present estudi consisteix en l'anàlisi d'un exemple de població -el del Camp de Tarragona- en la fase inicial de la transició demogràfica. Ara bé, no estudiarem l'evolució de les taxes de natalitat i mortalitat, sinó l'estructura per edat i sexe que d'elles es deriva. Així doncs, es tracta bàsicament de l'estudi de l'estructura demogràfica i, només d'una forma secundària, farem referència a la dinàmica de la població.
  Año de publicación de la revista: 1981
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article