Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1981

Les rendes reials a Tarragona. Anys 1286-1289

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3959
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3959
 • Autores:

  Sanmartí i Roset, Maria Montserrat
 • Otros:

  Autor según el artículo: Sanmartí i Roset, Maria Montserrat
  Palabras clave: historia
  Resumen: Alfons el Liberal regnà de l'any 1286 a l'any 1291. Durant els quatre primers anys fou batlle general de Catalunya en Romeu Gerart. Aquest batlle ens deixà un llibre de comptes on va especificar totes les rebudes i pagaments que feu mentre va ocupar el càrrec.El llibre, escrit en català i en clara lletra gòtica catalana, és admirable per la pulcritud i ordre que s'observa en quasi totes les pàgines.El registre té la signatura següent: Serie-Mestre Racional; Secció- Reial Patrimoni, número 966, Arxiu de la Corona d'Aragó. Está format per quatre quaderns,de paper. Cada quadern correspon un any. El quart quadern, però, a més de comprendre l'últim any té un apèndix de notes de molt diversa classe que serveixen per explicar pagaments, viatges, ordres reials, nomenaments...
  Año de publicación de la revista: 1981
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article