Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1981

La pagesia del Camp de Tarragona: Transició d'una agricultura pre-capitalista a capitalista

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3963
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3963
 • Autores:

  Ferrer i Bosch, Maria Antònia
 • Otros:

  Autor según el artículo: Ferrer i Bosch, Maria Antònia
  Palabras clave: història
  Resumen: Durant el segle XIX es produí, al camp català, la transició d'una agricultura pre-capitalista a capitalista en la qual caldia, per al desenvolupament del capitalisme, posseir la propietat de la terra. Es presentaven dues alternatives: donar la propietat al propietari o bé a l'agricultor. Per tant es podia optar per dues solucions: que la terra fos apropiada per una minoria de propietaris d'extracció burgesa o d'antigues classes dominants transformades, o bé seguir per la via de la revolució camperola (com a França), en que les terres que tinguessin una duplicitat de drets, anessin a parar a la pagesia.
  Año de publicación de la revista: 1981
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article