Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1981

Materials per a la història de l'educació a Reus. 1810-1833

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3964
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3964
 • Autores:

  Anguera, Pere
 • Otros:

  Autor según el artículo: Anguera, Pere
  Palabras clave: història
  Resumen: Les notes que segueixen no pretenen de compondre, en absolut, la història de l'educació a Reus durant el regnat de Ferran VII. Són simples materials per ajudar a formar-la, majoritàriament la transcripció de fitxes de treball.
  Año de publicación de la revista: 1981
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article