Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1981

El Front d'Esquerres al Camp de Tarragona

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3965
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3965
 • Autores:

  Duch i Plana, Montserrat
 • Otros:

  Autor según el artículo: Duch i Plana, Montserrat
  Palabras clave: història
  Resumen: Al proposar-nos la investigació sobre els orígens i les característiques del Front d'Esquerra al Camp de Tarragona preteníem conèixer i valorar un esdeveniment històric: l'aliança de les forces republicanes d'esquerra amb les organitzacions de classe. Ens interessava el desenvolupament d'aquest pacte electoral en les nostres contrades. Diversos han estat els entrebancs: circunscripció electoral de caràcter provincial d'una banda i especialment les escases fonts documentals al nostre abast. Ens hem hagut de limitar a les fonts periodístiques degut a haver defugit una recerca d'història oral en primer moment i per les dificultats encara existents per a l'assoliment d'un treball científic sobre aquest tema de la nostra història més recent.En aquest article oferim part d'un anàlisi més ampli sobre les convocatòries electorals republicanes a la nostra circunscripció. Ens limitarem -per qüestions d'espai- a l'anàlisi d'aquesta contesa electoral a quatre nivells: la posició de la dreta vertebrada en l'altra força electoral: el Front Català d'Ordre; les actituds de l'Església, els plantejaments d'un integrant del Front d'Esquerres: Acció Catalana Republicana ja que la resta de forces de l'esquerra o bé no comptaven amb premsa escrita o bé la nostra recerca ha estat frustrada i no hem aconseguit les col·leccions dels diaris que ens interessaven, finalment entrarem en la campanya electoral, l'estimulació del vot i els resultats electorals.
  Año de publicación de la revista: 1981
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  història
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar