Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1982

Culturalització i possibilitat d'accés a la cultura al Baix Camp el 1836

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3975
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3975
 • Autores:

  Anguera, Pere
 • Otros:

  Autor según el artículo: Anguera, Pere
  Palabras clave: història
  Resumen: El 4 de novembre de 1834 el govern civil de la provincia de Tarragona feia conèixer el decret governamental «Instrucción para el régimen y gobierno de las escuelas de primeras letras del Reino», per tal d'impulsar la creació de les escoles en aquells pobles on encara no n'hi haguessin. El gener de l'any següent es distribuïa una circular del govern central on després d'una llarga i interessant disquisició, que és alhora un programa força coherent d'actuació, es demanava als pobles que fornissin tota una sèrie de dades estadístiques sobre el nivell i possibilitats de culturalització dels seus habitants. Trameses les preguntes, els pobles feren esperar les seves respostes, ço que provocà diverses queixes de les autoritats provincials, les quals el febrer de 1836 donaren un ultimàtum de quinze dies per a fer arribar la informació estadística demanada junt amb les actes de constitució de les Juntes locals d'instrucció. Aquestes respostes s'havien de fer arribar a les comissions de districte judicial. Pràcticament tots els pobles aglutinats avui a la divisió administrativa del Baix Camp del 1932 formaven part del partit judicial reusenc i les respostes redactades per a aquella enquesta són les que forneixen les dades per a aquest article.
  Año de publicación de la revista: 1982
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article