Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1982

Les societats de protecció mútua de Tarragona al segle XIX

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3976
 • Autores:

  Duch i Plana, Montserrat
 • Otros:

  Autor según el artículo: Duch i Plana, Montserrat
  Palabras clave: història
  Resumen: Una troballa a l'Arxiu Històric Municipal de Tarragona em va decidir a treballar els inicis del moviment obrer a la ciutat. Era, de bell antuvi, conscient de les dificultats d'un estudi feixuc i que necessita de la combinació de fonts diverses que, ara per ara, no es troben al nostre abast. És per això que aquest article es limita a un aspecte del projecte d'investigació inicial: l'estudi de les reglamentacions de societats obreres tarragonines en la segona meitat del segle dinou. El nostre objectiu és el d'iniciar i animar l'estudi del moviment obrer local en la perspectiva de construcció d'una història nacional més policèntrica de la que disposem fins ara.
  Año de publicación de la revista: 1982
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article