Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1982

Notes per l'estudi de la literatura anarquista i socialista (1881-1923)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3979
 • Autores:

  Olivé i Serret, Enric
 • Otros:

  Autor según el artículo: Olivé i Serret, Enric
  Palabras clave: literatura
  Resumen: Durant anys, la novel·la i la «literatura» en general, -estudi apart requereix la literatura oral-, constituí l'única forma possible de comunicació de masses. Comunicació que s'estableix tenint com a fil conductor una forma literària, -el conte, el poema, la novel·la-, amb una dinàmica interna que no expressa sinó «l'imatge d'un mon revoltat », en feliç expressió de Lukacs. La literatura, doncs, es converteix en un canal d'informació que reflecteix una realitat social, una acceptació, una crítica o una alternativa a aquest.
  Año de publicación de la revista: 1982
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article