Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1983

El poblat troglodític de l'arquitectura del buit

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3983
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3983
 • Autores:

  Blasi i Bové, Josep
 • Otros:

  Autor según el artículo: Blasi i Bové, Josep
  Palabras clave: arqueologia
  Resumen: S'ofereix en aquest informe la descoberta d'un fet que es presenta tant per la seva excepcionalitat documental com també, tal volta per aquesta mateixa seva singularitat, per l'alta problemàtica d'estudi com a una necessitat de coneixement públic i d'estímul per al seu aclariment. Nosaltres el donem a conèixer aquí primerament en sí mateix i, en segon lloc, exposarem el punt de vista deis nostres objectius de l'Història de l'Art, tal com vol suggerir el títol.
  Año de publicación de la revista: 1983
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article