Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1983

El poblament prehistòric de la vall del Montsant a partir dels tallers de superfície

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3989
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3989
 • Autores:

  Garcia-Argüelles i Andreu, Pilar
 • Otros:

  Autor según el artículo: Garcia-Argüelles i Andreu, Pilar
  Palabras clave: poblat prehistòric
  Resumen: L'estudi del poblament d'aquesta zona el basem en l'anàlisi de tota una sèrie de jacimients que es troben situats en el sector central de la vall del Montsant que comprèn tot el terme municipal de Margalef de Montsant (Priorat), per ser aquest el sector que presenta unes característiques idònies per l'assentament humà.A aquesta zona hem localitzat aproximadament uns 17 jaciments arqueològics, tant en cova com en abric o en superfície. Tots aquests assentaments es situen a les terrasses del llit principal del riu Montsant, a unes alçades sobre el nivell del riu que oscil·len entre els 41,8 i els 10 metres.
  Año de publicación de la revista: 1983
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article