Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1985

És l'art una tècnica?

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3999
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3999
 • Autores:

  Monlléo i Galcerà, Àngel
 • Otros:

  Autor según el artículo: Monlléo i Galcerà, Àngel
  Palabras clave: art
  Resumen: Un deis problemes més difícils i un dels reptes més estimulants amb què s'han d'enfrontar els estudiosos de l'art és, sens dubte, l'establiment de les concordances i les diferències existents entre l'art i la tècnica i llurs conseqüències. És aquesta una qüestió que, arrossegada des de la Grècia Clàssica, ha anat generant punts de vista diferents segons les époques, fins arribar a la confusió existent a l'actualitat. Per això mateix qualsevol estudi que pretengui una contribució —per petita i modesta que sigui— al coneixement de la naturalesa específica de l'art ha d'acceptar l'obligació ineludible d'afrontar novament aquesta qüestió; però ara amb uns criteris que no refusin les troballes de l'antropologia i la sociologia modernes.
  Año de publicación de la revista: 1985
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article