Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1985

La pretensió de Tarragona de convertir-se en seu pontifícia (1409-1413)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4000
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4000
 • Autores:

  Cortiella i Òdena, Francesc
 • Otros:

  Autor según el artículo: Cortiella i Òdena, Francesc
  Palabras clave: seu pontíficia
  Resumen: L'any 1378 s'havia produït l'inici del Cisma d'Occident. Les condicions no massa convincents amb les quals va ésser elegit Urbà VI i les seves primeres actuacions —arbitràries, autoritàries i sobretot imprudents— donaren lloc a la celebració d'un nou cònclave que tingué lloc a Fondi i en el qual fou elegit un segon papa amb el nom de Climent VII. Amb aquesta segona designació esclatà la divisió de la cristiandat en dos grans blocs: l'un es posà sota l'obediència d'Urbà i l'altre sota la de Climent VII, papa que fixarà la seva cort a Avinyó, ciutat que durant molts anys (1309-1377) ja havia estat la seu pontificia.
  Año de publicación de la revista: 1985
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article