Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1985

Comportaments socials i mentalitat a través dels testaments

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4003
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4003
 • Autores:

  Muiños Villaverde, Maria Jesús
  Ferrer i Bosch, Maria Antònia
 • Otros:

  Autor según el artículo: Muiños Villaverde, Maria Jesús Ferrer i Bosch, Maria Antònia
  Palabras clave: testaments
  Resumen: Aquest article pretén aproximar-nos a una font tan important com desestimada, fins ara, amb finalitat històrica: el testament. Es tracta d'un document —bé que mediatitzat pel notari i que el redactava— que reflecteix amb una certa fiabilitat la mentalitat d'una gent «anònima» en la mesura que no estava sotmés a un control polític, si bé quedava marcat per la tradició dels costums i de l'Església. El testament, juntament amb els capítols matrimonials i l'inventari, ens permet una aproximació històrica paral·lela i matisada —que fins ara no s'havia realitzat—, d'al pla, estrictament ideològic i polític, amb una riquesa informativa directa en dos aspectes: actituds religioses i comportaments familiars; i indirecta en qüestions polítiques, demogràfiques i socials en el sentit estricte del terme.
  Año de publicación de la revista: 1985
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  testaments
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar