Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1985

Activitats dels Departaments d'Història Medieval i Paleografia, Història Moderna i Història Contemporània

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4007
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4007
 • Autores:

  Rovira i Virgili, Universitat
 • Otros:

  Autor según el artículo: Rovira i Virgili, Universitat
  Palabras clave: història
  Resumen: Activitats i altres informacions dels  Departaments d'Història Medieval i Paleografia, Història Moderna i Història Contemporània.
  Año de publicación de la revista: 1985
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article