Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1985

Introducció

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4008
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4008
 • Autores:

  Prat i Caròs, Joan
 • Otros:

  Autor según el artículo: Prat i Caròs, Joan
  Resumen: El Consell de Redacció d'UNIVERSITAS TARRACONENSIS em demanà de coordinar un número monogràfic dedicat al tema religiós i a la religiositat. El meu desig hauria estat de poder presentar un conjunt de treballs amb una primera part dedicada a temes generals metodològics i sobre les grans religions i una segona que tractés d'aspectes puntuals (com diuen ara) o de detall. La recerca de col·laboradors ha donat perè, només en part el resultat desitjat i heus ací que presenti en aquest volum un grup de treballs de diversos investigadors, dels quals treballs els tres primers tracten temes que podríem considerar més aviat generals i la resta fan referéncia a aspectes concrets.
  Año de publicación de la revista: 1985
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article