Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1985

La dramatització tradicional de mites bíblics: Els Pastorets

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4011
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4011
 • Autores:

  Prat i Caròs, Joan
 • Otros:

  Autor según el artículo: Prat i Caròs, Joan
  Palabras clave: antropologia
  Resumen: Durant molts anys, els historiadors van treballar sobre les elits religioses i les estructures eclesiàstiques, oblidant qualsevol mena de referència a la pràctica religiosa deis «homes qualsevols».
  Año de publicación de la revista: 1985
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article