Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1985

Els fonaments de la doctrina social de l'Església catalana a la restauració

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4013
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4013
 • Autores:

  Jordà i Olives, Mercè
  Jacob i Calvo, Joan
 • Otros:

  Autor según el artículo: Jordà i Olives, Mercè Jacob i Calvo, Joan
  Palabras clave: història
  Resumen: L'objectiu d'aquest article és estudiar, durant el període de la Restauració i a través de documentació adequadament significativa, la posició oficial de l'Església catalana, l'argumentació essencial que configura la seva doctrina social i, primordialment, intentar palesar el pes específic que en ella tenen els aspectes religiosos com fórmules vàlides per afrontar els problemes socials.
  Año de publicación de la revista: 1985
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article