Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1985

Religió, ideologia i literatura popular: els balls parlats del Camp de Tarragona

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4015
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4015
 • Autores:

  Bargalló Valls, Josep
  Anguera, Pere
 • Otros:

  Autor según el artículo: Bargalló Valls, Josep Anguera, Pere
  Palabras clave: balls parlats
  Resumen: Els balls parlats, malgrat la seva evident importancia com a eina de transmissió i de convicció ideològica damunt les classes populars, la seva innegable funció lúdica en les festes de més diversa mena —profanes o religioses— i, fins i tot, el seu interès literari i sociològic, no han merescut fins ara el detallat estudi que fixés i valorés la seva trajectòria, tot i que des de la Renaixenga han estat causa de comentaris tangencials d'erudits i folkloristes i, més recentment, han centrat diversos estudis i edicions a nivell local o comarcal.
  Año de publicación de la revista: 1985
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article