Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1985

El parenostre: anàlisi bíblica i avaluació religiosa

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4020
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4020
 • Autores:

  Altisent, Agustí
 • Otros:

  Autor según el artículo: Altisent, Agustí
  Palabras clave: parenostre
  Resumen: Si les diverses esglésies cristianes, en els diversos països i en llurs diverses llengües, han adoptat cadascuna una traducció pràctica i uniforme del parenostre, en els evangelis (dels quals arrenquen aquestes traduccions, aquesta pregària ens ha estat conservada en dues redaccions, divergents en alguns punts accidentals. Emprant i comparant, quan calgui, aquestes dues formes, voldria presentar ací una anàlisi del sentit d'aquesta pregària i de l'esperit verament religiós que l'anima.
  Año de publicación de la revista: 1985
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article