Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1987

Crisi i estructura: quan la gran burgesia catalana i el catalanisme burgés entren en cantradicció. Algunes reflexions

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4028
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4028
 • Autores:

  Muiños Villaverde, María Jesús
 • Otros:

  Autor según el artículo: Muiños Villaverde, María Jesús
  Palabras clave: nacionalisme
  Resumen: Quan ens plantegem una investigació que pretén analitzar les coalicions i estratègies de la burgesia catalana com a classe social que utilitza el nacionalisme per a assolir un status favorable als seus interessos, i tot això referit al Camp de Tarragona entre els anys 1898 i 1923, se'ns presenten un seguit de qüestions, la resposta de les quals ha de delimitar l'abast de conceptes com nacionalisme, burgesia, obrers, economia, ideologia, dins aquest marc espacial tant diferent del barceloní.
  Año de publicación de la revista: 1987
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article